Die Seglerinnen e.V. - international


 

   

Över vårt internationella nätverk "die Seglerinnen" kan du...

  • lära känna andra segelentusiastiska kvinnor
  • planera gemensamma segelturer
  • delta i något av våra segelanbud

Vi är en förening, som bildades i Tyskland för snart trettio år sedan och som mer och mer har blivit ett internationellt nätverk. Våra segeltjejer är lika aktiva på Medelhavet som på de "friesischen" sjöarna och på Östersjön och Nordsjön. I Hamburg har vi en egen båt, men erbjuder inte, som andra ortsbundna föreningar, service. Våra aktiviteter grundar sig på enstaka kvinnors engagemang. Med nätverket " die Seglerinnen" vill vi göra våra och era initiativ kända och understödja dem. Och så utvidga seglande kvinnors internationella nätverk, och därigenom ge kvinnor möjlighet att tillsammans uppleva sin passion för segelsporten, tillsammans planera turer och regattor, och ömsesides utbyta tankar och idéer och understödja varandra.

Alltså; är du intresserad? Vill du vara med? Har du frågor, eller vill du informera oss om segel-events eller regattor?

Här är vår e-postadress: info@seglerinnen.de

Vi skulle bli glada över svar!